🌎 Español

Eman izena formulario honetan, proiektu honen berri izan dezazun:


DATU-TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA (Kutxa Fundazioa)
Arduraduna Kutxa Taldea: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak S.L.U. eta Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa.
Helburua Kutxa Taldearen Newsletterra jasotzeko harpidetza egin nahi duten pertsona interesdun guztien identifikazio eta harremanetarako datuak kudeatzea.
Legitimazioa Interesdunaren baimena (DBEO 6.1 a artikulua).
Jatorria Zuzenean interesdunarengandik.
Hartzaileak Ez da aurreikusten hirugarrenei datu-komunikazioak egitea, lege-bete beharra dagoenean salbu. Posibilitate hori kontuan hartzen bada, zure baimena eskatuko dugu.
Eskubideak Interesdunak aukera izango du eskumeneko kontrol-agintariaren aurrean erreklamazioa aurkezteko, baita datuetan sartzeko, datuak zuzendu eta ezerezteko, datuen aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramangarritasuneko eskubideak baliatzeko ere, eta bere datu pertsonalak erabaki indibidual automatizatuen mendean ez jartzeko eta emandako baimena atzera botatzeko eskubidea ere izango du, eskubide horiek guztiak idazki bidez baliatu ahal izango dituelarik Kutxa Taldeko helbide sozialera (Mikeletegi pasealekua 79, Donostia) edo info@kutxafundazioa.eus helbide elektronikora komunikazio bat bidaliz.
Informazio gehigarria Webgune honetan, informazio zehatza kontsulta dezakezu datuak babesteko gure politikaren inguruan: www.kutxafundazioa.eus


* Nahitaezko datuak